Geen producten (0)

Retourneren en annuleren

 

ABC Display zal voor iedere levering een foto sturen of een afspraak inplannen om de productie te beoordelen.

Elke beursstand wordt specifiek voor u geproduceerd. Mochten er punten niet naar wens zijn dan zal ABC Display de gelegenheid krijgen om deze punten te herstellen.

Annulering van een order door onze cliënten wordt behoudens hetgeen hierna gestelde alleen geaccepteerd indien de opdrachtgever de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, en de opdrachtgever voorts bij wijze van vooraf bepaalde ( overige ) schadevergoeding vergoedt 25% van het op door ons te leveren goederen betrekking hebbende gedeelte van het orderbedrag. Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd.

Wij zijn behoudens in geval van grove schuld op generlei wijze aansprakelijk jegens cliënt en / of derden voor gebreken aan verkochte of gemonteerde goederen of onjuiste uitvoering van montage-opdrachten. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak dan ook, bij cliënt en / of derden ontstaan door de verkochte goederen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport ook al betreft het goederen van onze opdrachtgever of derden.

Goederen kunnen tijdens het transport verzekerd worden op verzoek van cliënt en voor zijn rekening.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel die geen vertegenwoordigersbevoegdheid hebben binden ons niet, voor zover een en ander niet schriftelijk door ons is bevestigd. Onze opdrachtgever dient ons in verband met de voorgaande leden van

dit artikel te vrijwaren wegens aanspraken van derden.